เงินเดือนและค่าครองชีพในญี่ปุ่น

สวัสดีครับ ผมโอกะ ทากาชิ ที่ปรึกษากฎหมายเฉพาะทางด้านการรับรองเอกสารยื่นทำวีซ่าในประเทศญี่ปุ่น และกำลังบริหารธุ …

เงินเดือนและค่าครองชีพในญี่ปุ่น もっと読む »